Skip to main content

Activiteitencommissie (AC)

De activiteitencommissie bestaat momenteel uit een vijftal ouders. Zij organiseren festiviteiten samen met het team en zo nodig hulpouders. Uit de vrijwillige ouderbijdrage die jaarlijks door de penningmeester van de activiteitencommissie wordt geïnd, worden tal van activiteiten bekostigd zoals: Sinterklaasfeest, kerstfeest, lentefeest, afscheidsavond, schoolreisje enzovoorts.
Daarnaast voorziet de activiteitencommissie de school van raamschilderingen.

Heeft u interesse om lid te worden van de activiteitencommissie? Neem dan even contact op met een van de teamleden.