Skip to main content

Welkom op onze school!

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor de ouders. Jarenlang is er dezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat u uw kind in de loop van de jaren in totaal zo'n 8000 uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook met zorg.

Deze website is bedoeld om ouders inzicht te geven in het reilen en zeilen van onze school. Wij willen u duidelijk maken wat onze uitgangspunten en doelstellingen zijn. En wat wij belangrijk vinden in de opvoeding van en het onderwijs aan onze kinderen. Scholen verschillen immers steeds meer in hun manier van werken, van sfeer, maar ook in datgene wat ze onderwijzen.

Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Op onze site is een schoolgids te raadplegen, deze gids geeft aan waar onze school voor staat, wat ons drijft en hoe wij het één en ander trachten te realiseren. En.... waar een ouder van een leerling ons op kan aanspreken. 

Dat maakt het kiezen van een school voor ouders steeds moeilijker. Deze website geeft weer wat u van ons kunt verwachten en wat onze school voor uw kind kan betekenen.

Wilt u weten hoe onze oud-leerlingen het doen op de middelbare school? Klik dan hier!

Petra van Bergeijk
Directeur obs de Springplank

Schrijf hier uw kind in

Voer naam en e-mailadres in om te registreren.