Skip to main content

Leerlingenzorg

Over onze leerlingenzorg kan heel veel verteld worden, maar dan zal deze pagina lang niet toereikend genoeg zijn. Vandaar hier iets over de belangrijkste onderdelen.
Als startpunt voor de zorg staat bij ons de talenten van het kind centraal. Niet insteken op wat het kind niet kan, maar uitgaan van wat het kind wel kan. Wij kiezen voor een aanpak die tegemoet komt aan datgene wat dat kind nodig heeft. Het werken in kleine stapjes, het begrip hebben voor de problematiek; het kind mag zijn wie die is!

Wij plannen onze week zo in, dat iedereen datgene krijgt wat hij/zij nodig heeft. Dat gebeurt via de dag- of weektaak, waarbij de vaste leerstof is benoemd, maar daarnaast ook de taken die horen bij die specifieke leerling. Dat kan betekenen dat sommige kinderen alleen de basistaken maken (kerndoelen van het onderwijs) en dat weer andere kinderen specifiek oefenen met bepaalde stof, of dat weer andere kinderen extra taken in kunnen plannen.

Wat belangrijk is voor u als ouder, is dat we proberen alle zorg open en eerlijk met elkaar te bespreken. Dat wil zeggen met de ouders/verzorgers, leerkracht, intern begeleider en regelmatig ook de leerling. Luisteren naar elkaar en concrete afspraken maken over de manier van aanpak, waarbij aan ieders belang wordt gedacht, uitgaande van het kind.

We kunnen pas groeien in onze ontwikkeling wanneer we ons geaccepteerd en veilig voelen. De zorg die onze school biedt gaat uit van deze veiligheid en laat je zijn wie je bent.