Skip to main content

Welkom op de pagina van groep 1-2

Welkom op de pagina van groep 1-2

Na de zomervakantie starten hebben we een gezellig groepje kleuters ontmoet. En er komen er in de loop van het schooljaar nog meer bij. Onze juf heet juf Corina.

Graag willen we jullie vertellen hoe een dag in onze kleutergroep er uit ziet… ..

We beginnen elke ochtend en elke middag in de kring. We kijken dan welke dag het is vandaag (maar ook welke dag het gisteren was en morgen is), het weer en de datum. Ook moeten we niet vergeten de visjes eten te geven. De hulpjes vertellen ons hoe de ochtend of middag er uit ziet. Dit is te zien op de dagritmekaartjes. Soms mogen enkele kinderen iets vertellen of laten zien en soms heeft de juf een leuk reken- of taalspelletje (kringactiviteit) voor ons.

Na de kring gaan we werken. Als we ons eigen naamkaartje van de juf krijgen, mogen we een werkje op het werkbord kiezen. We hangen ons naamkaartje bij het werkje dat we graag willen gaan doen. In ons laatje ligt een papier, waarop we kunnen kleuren waar we ons kaartje hebben gehangen. Daarna gaan we alleen of gezellig samen spelen. Bijvoorbeeld in de huishoek, de zandtafel, de computer of we pakken een werkje uit de kast.

De juf vertelt ons op maandag wat ons taakje is. Voor groep 1 is dat 1 taakje en voor groep 2 zijn dat er 2. Dit kan bijvoorbeeld een knutselopdracht, een werkblad met de klank van de week, een werkje uit de kast, een rekenwerkje of een luisteroefening zijn. We mogen zelf weten wanneer we deze taakjes doen, maar het moet wel op donderdag klaar zijn.

Als de juf  “Luister even …” zingt, is het tijd om fruit te gaan eten. Tijdens het luisteren naar rustige, klassieke muziek kan de juf zelf even fruit eten en daarna leest ze altijd een verhaaltje voor.

Nadat we onze tassen hebben opgeruimd en onze jassen hebben gepakt, gaan we buitenspelen. Soms mogen we met de karren, met de autobanden of kleden spelen en soms gewoon gezellig met onze vriendjes en vriendinnetjes.

Na het buitenspelen doen we nog een leuk spelletje in de kring en daarna is het tijd om op te ruimen. Als we snel klaar zijn met opruimen, mogen we in de kring een boekje “lezen”, totdat iedereen klaar is. Daarna gaan we onze jassen pakken om thuis of op school een boterham te gaan eten.

’s Middags beginnen we weer in de kring, gaan werken, opruimen, naar buiten en naar huis.

Op donderdagmiddag gaan we fijn gymmen in de gymzaal.

Wat zijn we nog vergeten te vertellen?

Elke 4 weken hebben we een nieuw thema. Dit kan een thema van de vernieuwde methode “Schatkist” zijn of een “los” thema, zoals: Engels, kleuren, vormen, lichaam, Kikker of Jip & Janneke.

Ook kijken we elke woensdag naar het schooltelevisieprogramma “Moffel en Piertje”.

Met de “Kanjertraining” doen we oefeningen, waarbij we elkaar beter leren kennen en leren elkaar te vertrouwen. Ook luisteren we naar het Kanjerverhaal “Max vindt een dorp”. Als er iets in de klas van op het schoolplein gebeurt, praten we met elkaar van met de hele groep. Ook zeggen we lieve dingen (complimentjes) over elkaar, die de juf dan op onze geknutselde Kanjertijger of zonnetje schrijft.

Als jullie nog meer van ons willen weten, dan mogen jullie gezellig bij ons binnen lopen hoor!

Groep 1-2