Skip to main content

Ouderparticipatie

Een school kan niet zonder kinderen, maar ook niet zonder ouders. Samen hebben we een belangrijke rol in de opvoeding van de kinderen. Op de Springplank vinden wij dat ouders en school elkaar moeten aanvullen en versterken in de opvoeding van de kinderen. Wij hechten er daarom veel belang aan ouders te betrekken bij de diverse activiteiten op school. Eén van de manieren om ouders te betrekken, is het inschakelen van ouderhulp, die bij ons op school een belangrijke plaats inneemt. Dankzij de hulp van ouders zijn veel extra activiteiten mogelijk die we anders niet zouden kunnen organiseren. Het zijn vaak deze extraatjes waar uw kind veel plezier aan beleeft en die belangrijk zijn voor de kwaliteit van onze school. Jaarlijks zijn vele ouders actief bij het ondersteunen van: excursies, spelletjes, festiviteiten, sportdag, projecten, schilderen en klussen.

Op de Springplank kennen we verschillende vormen van ouderhulp:

  • Hulp bij groepsactiviteiten die eenmaal per jaar plaatsvinden, zoals excursies en projecten. Voor deze activiteiten worden ouders vaak rechtstreeks door de groepsleerkracht benaderd of kunnen zij zich via lijsten bij de deur van het lokaal inschrijven.
  • Hulp bij groepsoverstijgende activiteiten die eenmaal per jaar plaatsvinden, zoals ondersteuning en assistentie bij carnaval, Sinterklaas, Kerst enz. Dit houdt in: versieringen aanbrengen, iets bakken, broodjes smeren, limonade schenken enz.
  • Hulp bij regelmatig terugkerende groepsoverstijgende activiteiten, zoals de luizenbrigade, repareren en schoonmaken van materialen, raamschilderingen. 


Contacten tussen ouders en school zijn erg belangrijk. Wij zien deze contacten als de eerste en belangrijkste vorm van ouderparticipatie. Het is een goede zaak dat veel ouders zich op de hoogte willen stellen van de activiteiten waar hun kind op school mee bezig is.