Skip to main content

AVG en Privacy

Op bovenschools niveau heeft onze school beleid opgesteld in verband met de Privacywet (AVG). U kunt alle informatie hierover vinden op de volgende link: https://www.stichtingbravoo.nl/beleid/privacy