Skip to main content

Ziekmelden

Indien uw kind thuis moet blijven, in verband met ziekte, verzoeken wij u dringend om dit voor schooltijd aan ons door te geven. Wanneer het om een besmettelijke ziekte gaat, dient u de school hiervan in kennis te stellen.
Wanneer kinderen tijdens schooltijd ziek worden, worden de ouders gebeld. Zonder toestemming van de ouders worden kinderen niet naar huis gestuurd. Het verdient de voorkeur dat zieke kinderen door de ouders worden opgehaald.
Langdurig zieke kinderen of kinderen in het ziekenhuis worden door de groepsleerkracht bezocht.

Een bijzondere uitzondering betreft hier ons protocol met betrekking tot de luizencontroles. Wanneer uw kind luizen blijkt te hebben, tijdens de controles na de vakanties, wordt u gebeld om uw kind direct op te halen en te behandelen. Voor neten is de behandeling uiteraard wel gewenst, maar kunt u dit 's middags na schooltijd doen. Uw kind hoeft dan niet opgehaald te worden. U wordt op de hoogte gesteld door een briefje.