Verkeersveiligheid

OPTIMALE VERKEERSVEILIGHEID VOOR ONZE KINDEREN OBS De Springplank draagt het Brabants VerkeersveiligheidsLabel Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Daarom is het belangrijk dat kinderen leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is hiervoor een speciaal keurmerk in het leven […]

Team

ELKAAR BLIJVEN INSPIREREN MAAKT BIJZONDER Team OBS De Springplank maakt grote sprongen Goed onderwijs vereist een team met passie. Op onze school gaan we op inspirerende en respectvolle wijze met elkaar om. Hierin stimuleren en ondersteunen we elkaar zoveel mogelijk. Wij werken continu aan de bevordering van ieders deskundigheid, waarbij samen leren en werken voorop […]

Missie en visie

OPENHEID, EERLIJKHEID EN RESPECT STAAN CENTRAAL Missie en visie OBS De Springplank Op OBS De Springplank wordt gewerkt vanuit een heldere onderwijsvisie. We hebben dan ook een duidelijk beeld van wat we precies willen bereiken en wat ieder kind nodig heeft. Het is erg belangrijk dat uw kind met plezier naar school gaat, lekker in […]

Onderwijskwaliteit

EIGEN INITIATIEF EN ZELFSTANDIGHEID STIMULEREN EDI-onderwijs In de visie van OBS De Springplank levert de manier van lesgeven een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Daarom worden de meeste lessen volgens het Effectieve Directe Instructiemodel (EDI) gegeven. Al onze leerkrachten zijn hiervoor gecertificeerd. In de visie van EDI gaat een kind pas zelfstandig oefenen […]

Kanjertraining

KANJERTRAINING OP OBS DE SPRINGPLANK Kanjertraining is een manier van omgaan met elkaar Als gecertificeerde Kanjerschool heeft OBS De Springplank alleen maar leerkrachten die de speciale Kanjertrainingen hebben gevolgd en dus precies weten hoe ze Kanjerlessen moeten geven. Kanjer gaat uit van preventie, een veilig en open schoolklimaat en de visie dat kinderen hun eigen […]

Ondersteuning

EXTRA ONDERSTEUNING LEERLINGEN Interne begeleiding Het ondersteunen van de leerlingen op onze school is een teamverantwoordelijkheid. De leerkracht zorgt ervoor dat de leerlingen zich in de klas optimaal kunnen ontwikkelen. Soms is er meer ondersteuning nodig en zal de intern begeleider meekijken. Samen met de leerkracht zal bekeken worden waar aanpassingen gedaan kunnen worden om […]