OPENHEID, EERLIJKHEID EN RESPECT STAAN CENTRAAL

Missie en visie OBS De Springplank

Op OBS De Springplank wordt gewerkt vanuit een heldere onderwijsvisie. We hebben dan ook een duidelijk beeld van wat we precies willen bereiken en wat ieder kind nodig heeft. Het is erg belangrijk dat uw kind met plezier naar school gaat, lekker in zijn vel zit en op een plezierige manier met leerkrachten en klasgenoten kan omgaan. Dit vormt de basis voor ontwikkeling en leren. Daarom wordt en veel waarde gehecht aan het CAR-principe: Competentie, Autonomie en Relatie.

 

Competentie

Vanuit onze visie is ieder kind uniek en heeft ieder kind zijn eigen talent. Wij kijken vanuit wat een kind wel kan, niet vanuit wat het nog niet kan. De leerkrachten onderwijzen, begeleiden en dagen uit. Door op de diverse leerstijlen van kinderen in te spelen, zorgen we voor veel succeservaringen, wat zorgt voor zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen.

 

Autonomie

Wij leren kinderen zelfstandig taken uit te kunnen voeren en ze te plannen. Ook krijgen kinderen keuze om aan eigen leerdoelen te werken, door middel van een weektaak. Reflecteren op eigen werk en planning is een belangrijk speerpunt in ons onderwijs. Leren dat fouten maken (en deze begrijpen) een mooie ontwikkeling is in je eigen leerproces levert een positieve bijdrage in het aangaan van nieuwe doelen. Vertrouwen in eigen kunnen stimuleren we door het stellen van hoge eisen en het hebben van hoge verwachtingen, afgestemd op ieder individu.

 

Relatie

Een goede relatie met leerkrachten en klasgenoten is essentieel om je goed te kunnen ontwikkelen. Wij investeren veel in de relatie met onze leerlingen en de relatie van leerlingen onderling. De Springplank is een gecertificeerde Kanjerschool en maakt naast de structurele Kanjerlessen veel gebruik van coöperatieve werkvormen en samenwerkend leren.

KERNWAARDEN OBS DE SPRINGPLANK

KINDEREN VERDIENEN EEN INSPIRERENDE OMGEVING

Fijn werken in een prettig schoolgebouw

OBS De Springplank is gevestigd aan de Grutterijstraat 22 in het centrum van ’s Gravenmoer. Het schoolgebouw biedt leerlingen alle ruimte. Voor de kleuters is er een ruim kleuterlokaal met aansluitend een speelleerlokaal. Voor de leerlingen van de groepen 3-4, 5-6 en 7-8 zijn drie lokalen beschikbaar. Daarnaast is er een bibliotheek met extra ruimte voor zelfstandig werken of extra begeleiding. Voor de diverse bijeenkomsten, vieringen, themaopeningen en -sluitingen is een ruime aula beschikbaar. Tenslotte is er voor de medewerkers een fijne lerarenkamer.

Kinderen kunnen veilig buitenspelen

Achter de school ligt een groot schoolplein. Een veilig afgesloten plein met prachtig veel groen en alle ruimte om heerlijk samen te spelen, rennen, fietsen of te chillen. Maar ook de grote zandbak, diverse klimrekken en pingpongtafel bezorgen de kinderen veel speelplezier!


Spel en educatie gaan hand in hand op het aantrekkelijke verkeersplein. OBS De Springplank draagt het Brabants VerkeersveiligheidsLabel en zet zich in voor verkeersveiligheid. Het verkeersplein beidt kinderen de mogelijkheid om spelenderwijs kennis te maken met het verkeer.

Met sprongen vooruit door gedrevenheid.

OBS de Springplank is onderdeel van Stichting Bravoo