OUDERS GEVEN EXTRA KLEUR AAN DE SCHOOL

Actieve ouders maken de school compleet

Op OBS De Springplank hebben ouders zich verenigd in een activiteitencommissie. Deze commissie bestaat momenteel uit een vijftal ouders. Zij organiseren het gehele jaar, samen met het team en zo nodig met hulpouders, verschillende festiviteiten voor de school. Uit de vrijwillige ouderbijdrage die jaarlijks door de penningmeester van de activiteitencommissie wordt geïnd, worden tal van activiteiten bekostigd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, lentefeest, afscheidsavond, schoolreisje e.d. Daarnaast voorziet de activiteitencommissie de school van kleurrijke raamschilderingen.

 

Doe ook mee

U wilt ook graag een bijdrage leveren en u heeft interesse om lid te worden van de activiteitencommissie? Neem dan even contact op met een van de teamleden.

Met sprongen vooruit door gedrevenheid.

OBS de Springplank is onderdeel van Stichting Bravoo