ONDERSTEUNING ZORG EN PASSEND ONDERWIJS

Regionaal Samenwerkingsverband Breda

OBS De Springplank maakt deel uit van een groter samenwerkingsverband van scholen. Binnen dit samenwerkingsverband ondersteunen scholen elkaar op gebied van zorg en passend onderwijs. Elke leerling heeft recht op goed onderwijs, bij voorkeur op een school in de eigen buurt. Die school moet ook de extra ondersteuning kunnen geven die sommige leerlingen nodig hebben. Om dat te realiseren en bekostigen werken we in de regio Breda samen. In de bijlagen hieronder vindt u enkele belangrijke stukken betreffende dit samenwerkingsverband. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u die stellen aan juffrouw Robin, die verantwoordelijk is voor de directe contacten.


Klik hier voor een samenvatting over het samenwerkingsverband of ga voor uitgebreide informatie naar www.rsvbreda.nl

Met sprongen vooruit door gedrevenheid.

OBS de Springplank is onderdeel van Stichting Bravoo