OOG VOOR GEZONDHEID MET GGD HART VOOR BRABANT

Samenwerking GGD Jeugdgezondheidszorg

De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen tijdens vaste contactmomenten de groei en ontwikkeling van uw kind. U ontvangt thuis een uitnodiging voor zo’n contactmoment, dat plaatsvindt op het consultatiebureau bij u in de gemeente. Bij de uitnodiging voor het contactmoment ontvangt u een vragenlijst.

 

Wat gebeurt er tijdens de contactmomenten?

Als uw kind 5 à 6 jaar is meet de teamassistente de lengte en het gewicht. Daarnaast worden ook de ogen en ogen getest. Daarna bespreekt de jeugdarts met u de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. Als uw kind 9 à 10 jaar is meet de jeugdverpleegkundige de lengte en het gewicht. Daarna wordt de groei en de ontwikkeling van uw kind met u besproken. De jeugdverpleegkundige geeft ook de DTP en BMR-vaccinaties. Hier kunt u meer lezen over deze vaccinaties.

 

Uiteraard kunt u tijdens deze contactmomenten, maar ook tijdens het inloopspreekuur of telefonisch spreekuur, al uw vragen stellen over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van uw kind.

 

Samenwerking met OBS De Springplank

De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen onderhouden korte lijnen met de school. Als voorbereiding op het contactmoment wordt bijvoorbeeld bij de leerkracht of interne begeleider geïnformeerd hoe het met uw kind gaat.

 

De GGD doet echter veel meer!

De GGD ondersteunt en adviseert bij het planmatig uitvoeren van gezondheidsthema’s. De Gezonde School-aanpak stimuleert de gezondheid van leerlingen en leerkrachten. De school heeft rondom gezondheidsthema’s aandacht voor signaleren, educatie, omgeving en beleid. De GGD biedt leerkrachten en interne begeleiders ondersteuning en advies bij vraagstukken rondom veiligheid op school en bij ingrijpende gebeurtenissen. Kijk voor meer informatie over GGD Hart voor Brabant op www.ggdhvb.nl

Met sprongen vooruit door gedrevenheid.

OBS de Springplank is onderdeel van Stichting Bravoo