GEEF AFWEZIGHEID LEERLING TIJDIG DOOR

Afwezigheid van uw kind voor 8.30 uur melden

Indien uw kind in verband met ziekte thuis moet blijven, verzoeken wij u dringend om dit voor schooltijd aan ons door te geven. Wanneer het om een besmettelijke ziekte gaat, dient u de school hiervan eveneens in kennis te stellen. Wanneer kinderen tijdens schooltijd ziek worden, worden de ouders gebeld. Zonder toestemming van de ouders worden kinderen niet naar huis gestuurd. Het verdient de voorkeur dat zieke kinderen door de ouders worden opgehaald. Langdurig zieke kinderen, of kinderen in het ziekenhuis, worden door de groepsleerkracht bezocht.

Bel 0162 31 84 93 om afwezigheid van uw kind door te geven.

Met sprongen vooruit door gedrevenheid.

OBS de Springplank is onderdeel van Stichting Bravoo