SAMEN VERANTWOORDELIJK

Medezeggenschapsraad OBS De Springplank

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan bij zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten die inspraak of medezeggenschap hebben op de beslissingen van directie of bestuur van de school. In de wet is precies vastgelegd bij welke onderwerpen de MR inspraakrecht heeft. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen advies- en instemmingsrecht. Geïnteresseerde ouders kunnen altijd als toehoorder deelnemen aan de vergaderingen. De vergaderingen worden aangekondigd in de nieuwsbrief.

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Van enkele scholen zijn de leden ook vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is de gesprekspartner van het bestuur en hebben advies- of instemmingsrecht over bovenschoolse zaken. De GMR bestaat eveneens uit ouders van verschillende scholen en personeelsleden van een aantal Bravoo-scholen.

Klik hier voor meer informatie over de GMR.

Met sprongen vooruit door gedrevenheid.

OBS de Springplank is onderdeel van Stichting Bravoo