SAMEN MAKEN WE MEER MOGELIJK VOOR ONZE KINDEREN

Ouderparticipatie

Een goed contact tussen ouders en school is erg belangrijk. Samen hebben we een belangrijke rol in de opvoeding van de kinderen. Op OBS De Springplank vinden wij dat ouders en school elkaar moeten aanvullen en versterken in de opvoeding van de kinderen. Wij hechten er daarom veel belang aan ouders te betrekken bij de diverse activiteiten op school.

 

Ouders bijvoorbeeld als hulpouder een bijdrage leveren binnen de school. Denk hierbij aan hulp in de groep, meehelpen met tuinieren, ondersteunen bij buitenschoolse activiteiten, participeren bij feesten en tal van andere zaken. Ouders verrichten daarbij ondersteunende activiteiten, de leerkracht blijft verantwoordelijk. Daarnaast vragen leerkrachten regelmatig hulp bij activiteiten in de klas of rondom de verschillende thema’s. OBS De Springplank kent verschillende vormen van ouderhulp.

 

Eenmalige groepsactiviteit

Hulp bij groepsactiviteiten die eenmaal per jaar plaatsvinden, zoals excursies en projecten. Voor deze activiteiten worden ouders vaak rechtstreeks door de groepsleerkracht benaderd of kunnen zij zich middels een intekenlijst in de klas inschrijven.

 

Eenmalige groepsoverstijgende activiteiten

Hulp bij groepsoverstijgende activiteiten die eenmaal per jaar plaatsvinden, zoals ondersteuning en assistentie bij carnaval, Sinterklaas, Kerstmis e.d. Denk hierbij o.a. aan versieringen aanbrengen, iets lekkers bakken, broodjes smeren, limonade schenken.

 

Meermalige groepsoverstijgende activiteiten

Hulp bij regelmatig terugkerende groepsoverstijgende activiteiten zoals bijvoorbeeld luizenbrigade, repareren en schoonmaken van materialen, raamschilderingen e.d.

 

Wij zien deze contacten als een belangrijke vorm van ouderparticipatie. Het is een goede zaak dat ouders zich op de hoogte willen stellen van de diverse schoolactiviteiten waar hun kind dagelijks mee bezig is. Het zijn vaak deze extraatjes waar uw kind enorm veel plezier aan beleeft en die belangrijk zijn voor de kwaliteit van onze school.

Met sprongen vooruit door gedrevenheid.

OBS de Springplank is onderdeel van Stichting Bravoo